Google+

 

 

 

 

 

 

BAN LUMIA 625........... 600K - 09/03/2016

Gian hàng autopost
David Bao
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

MAY DANG SAI BT BI BE MANG HINH CAN BAN GIA TREN AE CAN ALO , CON MAY THANG NT HOI SAM LON BIEN DUM 0918121265

 

 

 

Chữ kí của thành viên

 

Đăng nhập