Google+

 

 

 

 

 

 

BAN SIM SO DEP 11 SO GIA 60k/SIM - 16/03/2015

Gian hàng ngotuanthanhst
Chợ người Việt
ngotuanthanhst@yahoo.com
http://cantho.kvn.vn/ngotuanthanhst
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Tai khoan 60k(20k TK chinh + 20k TK ngoai mang + 20k TK noi mang), hang thang tang 25k keo dai suot 3 nam(nap 10k/thang nhe!!!)

Gia:60k/sim

0121.95.88.518

0121.95871.52

0121.959.08.44

0121.959.1426

0121.959.0978

0121.959.0887

0121.958.7075

0121.95.888.92

Call: 01222 820 855 nha!!!

Chữ kí của thành viên

 

Đăng nhập