Google+

 

 

 

 

 

 

CHÈ TRÔI NƯỚC - 08/09/2019

Gian hàng XOICHECANTHO
XÔI CHÈ CẦN THƠ CẦN THƠ
287 TRẦN QUANG DIỆU, BÌNH THỦY, CT
0919887144
bichngan1987tot@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4277.webvua.com%2Ftrang-chu.html%3Ffbclid%3DIwAR3JuKo3t6QwAvjuTFN5JZqxQYuiqGabuka_hs1OV7AUPXWXQjUj2PJUsi8&h=AT0UYmO7gObSxFQbJvF0VSMk_W-1M1C0O8UXAbuAH-g90_Ey4nL-fp5LmwxJUgBEjl80GK8_rER1VbX-b_XWrguxoSRzzGnBpE5S-VT
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Địa chỉ: 287 TRẦN QUANG DIỆU, BÌNH THỦY, CT
- Điện thoại: 0919887144

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4277.webvua.com%2Ftrang-chu.html%3Ffbclid%3DIwAR3JuKo3t6QwAvjuTFN5JZqxQYuiqGabuka_hs1OV7AUPXWXQjUj2PJUsi8&h=AT0UYmO7gObSxFQbJvF0VSMk_W-1M1C0O8UXAbuAH-g90_Ey4nL-fp5LmwxJUgBEjl80GK8_rER1VbX-b_XWrguxoSRzzGnBpE5S-VTufmKU08HX1_dooKGlQYpuSSDW5KPd7Q

Chữ kí của thành viên

Từ khóa Google:
XOI CHE
 

Đăng nhập