Google+

 

 

 

 

 

 

Khách Sạn Bích Phượng tại 8/2/3 Trần Văn Khéo, P. Cái Khế,Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - 14/12/2019

Gian hàng nhanghikhachsan
Đoàn Hồng Loan
nhanghikhachsan@w3d.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Địa chỉ: 8/2/3 Trần Văn Khéo, P. Cái Khế,Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Điện thoại: 0292 3 764 537 - 0292 3 826 733

Khách Sạn Bích Phượng 1 Khách Sạn Bích Phượng 2 Khách Sạn Bích Phượng 3 Khách Sạn Bích Phượng 4 Khách Sạn Bích Phượng 5 Khách Sạn Bích Phượng 6 Khách Sạn Bích Phượng 7 Khách Sạn Bích Phượng 8

Chữ kí của thành viên

 

Đăng nhập